Schakenbosch college

Jongeren krijgen op het Schakenbosch College praktijkgericht speciaal onderwijs (cluster 4) op het gebied van groen, horeca, hout/metaal, verzorging of repro. Horizon Jeugdzorg & Onderwijs verzorgt dit onderwijs.

De jongeren kunnen op het Schakenbosch College een diploma, branchegerichte certificaten of deelcertificaten op praktijkniveau behalen. Daarmee kunnen ze doorstromen naar een andere opleiding of werk. In samenwerking met het regulier onderwijs zoeken we hiervoor mogelijkheden. Als een jongere doorstroomt naar een opleiding is er nazorg, in overleg met het samenwerkingsverband en de Ambulante Dienst. Voor jongeren die willen en kunnen werken, zoeken we samen met een trajectcoach een passende baan.

Het Schakenbosch College werkt nauw samen met het behandelteam en neemt deel aan de behandelbesprekingen. Het onderwijskundig plan wordt geïntegreerd in het behandelplan.  Zo bieden we deze jongeren samen weer perspectief. 

  • SBB erkenning

    28-08-2017

    Schakenbosch is door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beloond met de titel ''Erkend Leerbedrijf''.

    Lees meer >