Omwonenden

Voor omwonenden van Schakenbosch met vragen, zorgen en opmerkingen zijn we te bereiken via 088 - 35 200 90 of via omwonenden@schakenbosch.nl Onze medewerkers zijn geïnstrueerd om deze meldingen direct door te geven aan de directie. Wij doen ons uiterste best om hier zo snel mogelijk op te reageren. U ontvangt in ieder geval binnen twee werkdagen een reactie op uw melding.  

Bijeenkomst commissie omwonenden Schakenbosch - juni 2017

Een aantal buren van Schakenbosch neemt deel aan de Commissie omwonenden Schakenbosch dat bedoeld is als afspiegeling van de bewoners rondom het behandelcentrum. De directeur van Schakenbosch, Kees in ’t Veld, zit het overleg voor. Op 21 juni jl. is er weer een overleg geweest, waarbij dit keer ook een vertegenwoordiger van de gemeente Leidschendam-Voorburg en de (wijk)politie aanwezig waren.

Tijdens het eerste gedeelte van het overleg kwamen de ontwikkelingen bij Schakenbosch aan de orde.

Opening open behandelgroepen
In ’t Veld vertelt over de opening van twee nieuwe groepen waarin aan totaal 16 jongeren een open behandelaanbod wordt geboden. De jongeren die bij deze groepen verblijven hebben meer vrijheden dan jongeren die met een machtiging gesloten jeugdzorg worden behandeld. Zij zijn in de laatste fase van hun verblijf bij Schakenbosch en werken aan een zoveel mogelijk zelfstandige deelname aan de maatschappij. Het is belangrijk dat jongeren echt gemotiveerd zijn om op deze groep te verblijven. Als blijkt dat een jongere de vrijheid nog niet aankan, wordt gekeken naar andere oplossingen.  

Nieuw: Ambulante hulpverlening
Voor de behandeling bij Schakenbosch is het belangrijk om verbinding te maken met laagdrempelige (ambulante) hulp, bijvoorbeeld bij de jongere thuis. Deze ambulante hulp kan eventueel voorkomen dat jongeren worden opgenomen. Per augustus 2017 heeft Schakenbosch aansluiting op ambulante teams in Den Haag en Rotterdam om voor- en nazorg te kunnen bieden in de thuissituatie / bij begeleid wonen.

Zomerperiode
Dit jaar is het Schakenbosch College, de school op het terrein van Schakenbosch, twee weken gesloten voor zomervakantie. Voor jongeren bij Schakenbosch is het belangrijk dat de dagroutine, de structuur in de dag, zoveel mogelijk wordt gehandhaafd. Voor de zomerweken hebben we een zomerprogramma ontwikkeld dat docenten en pedagogisch medewerkers begeleiden. Het programma is een combinatie van sport en spel, inspanning en ontspanning. Het thema dit jaar is ‘’Never give up’’.

Tijdens het tweede gedeelte van het overleg bespreken de omwonenden de klachten die zij hebben en de overlast die ze ervaren van Schakenbosch.

Jongeren in de wijk
Het algemene gevoel bij omwonenden is dat de onrust en daarmee het gevoel van onveiligheid de afgelopen maanden is toegenomen. Er lopen jongeren in groepjes door de wijk of door de brandgangen achter de huizen, ze hebben een grote mond en kunnen intimiderend overkomen. Ook blijft de klacht dat jongeren afval in de bosjes en tuinen gooien.

Omwonenden hebben soms het gevoel dat de overlast wordt gebagatelliseerd. Er wordt meer handelend optreden verwacht van Schakenbosch en politie.

Klachten of zorgen doorgeven aan Schakenbosch
In ’t Veld herkent en erkent de onrust aan het begin van de zomerperiode, ook door de hierboven genoemde start van de open behandelgroepen. De start van deze groepen is rustig verlopen maar na ongeveer een maand is er meer onrust ontstaan. Jongeren beschikken over een eigen sleutel en kunnen overdag buiten het terrein. Dit heeft tot overlast geleid in de wijk. Hierover is afstemming geweest met de politie.

Ook Schakenbosch zelf heeft actie ondernomen om de overlast terug te dringen o.a. door na schooltijd een medewerker in de wijk te laten rondfietsen om jongeren te begeleiden. De aanpak van zowel politie als Schakenbosch, heeft geleid tot minder overlast.
De wijkagente bevestigt het beeld. Ook wordt opgemerkt dat Schakenbosch niet veel klachten hierover heeft ontvangen. De gemeente overigens ook niet. Schakenbosch wil graag dat omwonenden via het speciale e-mailadres en telefoonnummer laten weten als zij overlast ervaren. Op die manier kunnen wij verantwoordelijkheid nemen en oplossingen zoeken.

Samengevat worden de volgende acties afgesproken:

 • Schakenbosch zal een nieuwsbrief rondsturen waarin nogmaals duidelijk het e-mailadres en telefoonnummer staan vermeld
 • Schakenbosch is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de jongeren op èn buiten het terrein.
 • Aan de omwonenden wordt gevraagd om overlast te melden. Acute overlast kan het best gemeld worden bij de politie.
 • Schakenbosch, gemeente en politie werken samen om onrust in de buurt zoveel mogelijk te voorkomen of aan te pakken

In oktober 2017 is het volgende overleg van de omwonenden van Schakenbosch. Heeft u onderwerpen voor dit overleg? Laat het ons dan weten via omwonenden@schakenbosch.nl.

 

 • SBB erkenning

  28-08-2017

  Schakenbosch is door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beloond met de titel ''Erkend Leerbedrijf''.

  Lees meer >