Rechtzitting op locatie (Jongeren)

In samenwerking met de Rechtbank Den Haag organiseert Schakenbosch rechtszittingen op locatie. Bij de rechtszitting op locatie houdt de kinderrechter zitting in een vergaderruimte van Schakenbosch. Dit betreft rechtzaken die anders in de rechtbank van Den Haag zouden plaatsvinden. 

Het gaat hierbij om rechtzittingen over de verlenging van de (voorlopige) ondertoezichtstelling en/of van de machtiging gesloten jeugdzorg. Andere rechtzittingen, bijvoorbeeld in het strafrechtelijk kader, blijven plaatsvinden bij de rechtbank. 

Minder spanning
Iedereen die bij de ‘gewone’ rechtszitting aanwezig zou zijn, zie je ook bij de rechtszitting op locatie. Door de rechtszitting op locatie te houden, wordt de spanning voor jou zoveel mogelijk beperkt. Jouw dagritme verandert weinig doordat er je niet hoeft te reizen van en naar de rechtbank. En je hoeft zo niet te wachten in een cellencomplex.

Begeleiding
Je mag je tijdens de zitting laten begeleiden door een pedagogisch medewerker. Deze kan jou steunen en na de rechtszitting de uitspraak van de rechter aan je uitleggen. De rechter kan op locatie eventuele vragen over jouw behandeling aan de behandelcoördinator voorleggen. Als de spanning te hoog wordt, kan je tijdelijk de zittingszaal verlaten. Je wordt daarbij begeleid door de pedagogisch medewerker, een zogenoemde ‘cooling down’.

 

Bij contra-indicaties kan de rechtbank beslissen dat de rechtszitting alsnog op de rechtbank dient plaats te vinden.

Kijk hier voor meer informatie over de rechtszittingen.

Voorlopig worden rechtzittingen die buiten het arrondissement Den Haag vallen op de desbetreffende rechtbank gehouden.

  • SBB erkenning

    28-08-2017

    Schakenbosch is door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beloond met de titel ''Erkend Leerbedrijf''.

    Lees meer >