Wie zijn wij?

Schakenbosch is een behandelcentrum jeugdzorgplus voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

We hebben plaatsen voor jongeren met een machtiging gesloten jeugdzorg. De jongeren volgen tijdens hun verblijf onderwijs op een school die op het terrein ligt. Deze school, genaamd het Schakenbosch College, maakt onderdeel uit van Horizon Jeugdzorg & Onderwijs. Ze geven hier cluster 4 onderwijs. Dat houdt in, een praktijkgericht aanbod op het gebied van groen, horeca, hout/metaal, verzorging of repro.

Rode draad in onze behandeling is hulpverlenen binnen een warm pedagogisch klimaat, waar groei, een veilige sfeer en perspectief centraal staan. We versterken de eigen kracht van jongeren en helpen hen vaardigheden te ontwikkelen. Zo leren ze stap voor stap deel te nemen aan de maatschappij. De behandeling zal  zo kort als mogelijk en zo lang als nodig zijn.

  • SBB erkenning

    28-08-2017

    Schakenbosch is door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beloond met de titel ''Erkend Leerbedrijf''.

    Lees meer >