Jaarverslagen

Ieder jaar legt Schakenbosch via het jaarverslag verantwoording af over de werkzaamheden en de bereikte resultaten van dat jaar. 

2015
Het jaar 2015 stond ook voor Schakenbosch in het teken van de decentralisatie van de Jeugdzorg. Waar de jeugdzorg voorheen landelijk werd geregeld, zijn nu de gemeenten verantwoordelijk voor de beleidsvoering en de financiering van alle hulp en ondersteuning aan jongeren. De zorg voor de jeugd begint en eindigt in de wijk. In 2015 hebben we een start gemaakt met het actief zoeken van de verbinding tussen de gemeenten, expertisetafels, jeugdbeschermingstafels en wijkteams. 2015 stond ook in het teken van nauwere samenwerking met andere organisaties in het kader van traject/ketenzorg. De komst van Jeugdformaat Jutters Combinatie (JJC) met twee groepen op het terrein van Schakenbosch per medio februari 2015 heeft hieraan in grote mate bijgedragen. In het jaarverslag 2015 leest u meer over deze ontwikkelingen, maar ook over de interne organisatie van Schakenbosch.

2014
Het jaarverslag van 2014 laat zien dat er meer rust en stabiliteit ontstaat in het tweede jaar van Schakenbosch. Er is hard gewerkt aan het creëren van een goed pedagogisch klimaat voor de jongeren. Medewerkers ontwikkelen zich door opleiding, training en intervisie. Een bevestiging van een solide organisatie is het behalen van de entreetoets in mei 2014. En de groei in bezetting heeft zich ook in 2014 doorgezet. Lees er alles over in het jaarverslag van 2014.

2013
Het eerste jaarverslag van Schakenbosch.
Het jaarverslag geeft in feiten, cijfers en toelichtingen de stand van zaken in 2013 weer.

  • SBB erkenning

    28-08-2017

    Schakenbosch is door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beloond met de titel ''Erkend Leerbedrijf''.

    Lees meer >