ANBI

Schakenbosch is een door de Belastingdienst aangemerkte 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI)

Deze pagina biedt u informatie over de organisatie met betrekking tot de belastingdienst, het bestuur, financiën etc.

Naam, RSIN en contactgegevens
Stichting JIB Zorg voor Jeugdigen (statutaire naam)

Schakenbosch (handelsnaam)

Bezoekadres
Bouwlustweg 2
2263 SZ Leidschendam

 

Telefoonnummer
070 - 357 10 00

RSIN/fiscaal nummer
8510.56.647

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuurders
Overzicht van de samenstelling van bestuur en directie

Doelstelling en beleidsplan 
Waar staan wij nu eigenlijk voor als Schakenbosch? Dit staat omschreven in onze visie en missie en in het beleidsplan.

Activiteiten en financiële administratie
Alle ANBI-gegevens worden opgenomen in ons jaardocument.

Beloningsbeleid
Beloning vindt plaats volgens de CAO Jeugdzorg.
Binnen Schakenbosch werken geen functionarissen van wie de beloning de maximale bezoldiging volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) overschrijdt.

  • SBB erkenning

    28-08-2017

    Schakenbosch is door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beloond met de titel ''Erkend Leerbedrijf''.

    Lees meer >